Turn & Speldag

HELAAS de TURN EN SPELDAG gaat  4 juli 2020 in de SALAMANDER te DONGEN NIET DOOR

Oefenstof

Hier onder staan alle oefenstof voor de turn wedstrijd vermeld, 
ook als er nog andere extra informatie komt zal dat hier onder bij vermeld worden! 
De dagindelingen staan nog niet online dit alles volgt spoedig na alle inschrijvingen!

de oefenstof  is in 2019 geheel vernieuwd 

Oefenstof Turn- & Speldag
Uitleg puntentelling D-E score


Het cijfer dat door de jury in de turnsport wordt gegeven is af en toe moeilijk te begrijpen. Zeker nu er boven de 10.00 punten gescoord kan worden voor een oefening. Daarom maar eens een korte uitleg over hoe een cijfer tot stand komt. Een cijfer is opgebouwd uit een D-score en een E-score. De D staat voor difficulty wat moeilijkheid betekent. Iedere oefening heeft zijn eigen moeilijkheidsgraad. De E staat voor excercise wat uitvoering betekent. De E-score start in principe vanaf 10 punten. De jury trekt van deze 10 punten de fouten af. Verplichte/Voorgeschreven oefenstof. Doordat de oefeningen bij de Turn en speldag verplichte oefenstof is, zijn de basis D-score van iedere oefening vooraf al bekend.  Als de turnster alle onderdelen herkenbaar uitvoert heeft zij een D-score van bv 4.40. Zou de turnster alle onderdelen ook nog perfect uitvoeren krijgt zij 10 punten voor de uitvoering (de E-score). De hoogste score die de turnster kan halen is de Den de E-score bij elkaar opgeteld, dus een 14.40.  Voor sommige onderdelen staat een vervangend onderdeel in de oefenstof. Dit kan een makkelijker of een moeilijker onderdeel zijn wat natuurlijk invloed heeft op de D-score. Voorbeeld als de oefening uit gevoerd wordt met een vervangend onderdeel dat makkelijker is dan gaat de D-score met 0.30 omlaag. De maximaal haalbare score voor deze oefening wordt dan 14.10 Het kan uiteraard ook andersom dat de D-score omhoog gaat als het vervangend onderdeel moeilijker is.bv +0.3 maakt D-score 4.70 en dus het maximaal haalbaar punt is dan 14.7

Recent Videos

770 views - 0 comments
803 views - 0 comments
1259 views - 0 comments
1666 views - 0 comments